Asociacija

             

LIETUVOS PROFESINIO MOKYMO ĮSTAIGŲ ASOCIACIJA

 

Tai savanoriška, pelno nesiekianti organizacija, savanoriškos savanorystės pagrindu  vienijanti Lietuvoje esančias:

– profesines mokyklas;

– profesinio rengimo centrus.

 

ASOCIACIJA ATSTOVAUJA NARIŲ INTERESUS VISOSE:

 

– valstybinėse ir tarpvalstybinėse institucijose ir organizacijose;

– sudaro sąlygas glaudesniam profesinio mokymo įstaigų tarpusiavio bendradarbiavimui. 

 

 

KONTAKTAI

 

Adresas: Geležinio Vilko g.16, LT-03163 Vilnius
Telefonas: (8 5) 261 85 24
Faksas: (8 5) 261 85 24
El. paštas: lpmasociacija@gmail.com
Įmonės kodas  191361972
Lietuvos profesinio mokymo įstaigų asociacija. 2012