Apie mus

 

Asociacija įkurta 1997 metais. Jai atstovauja profesinio mokymo įstaigų direktoriai ar jų įgalioti asmenys.

Asociacijos valdymo organas – Asociacijos taryba. Tarybą sudaro Asociacijos prezidentas ir tarybos nariai. Kiekvienas tarybos narys atstovauja tam tikrą regioną ir kuruoja tame regione esančių asociacijos narių veiklą. 

Asociacijos tikslas – koordinuoti asociacijos narių veiklą, tobulinant profesinio mokymo programų rengimą ir įgyvendinimą, apibendrinant ir skleidžiant profesinio mokymo įstaigų darbo patirtį, vykdant strateginius Lietuvos profesinio mokymo politikos uždavinius.

Asociacijos veiklos tikslai: atstovauti ir ginti Asociacijos narių interesus visose valstybinėse Lietuvos, Europos Sąjungos ir tarptautinėse institucijose ir organizacijose, sudaryti sąlygas glaudesniam profesinių mokymo įstaigų bendradarbiavimui tarpusavyje, siekti užtikrinti efektyvų abipusį bendravimą ir bendradarbiavimą tarp Asociacijos narių ir Lietuvos, Europos Sąjungos bei tarptautinių organizacijų ir institucijų; organizuoti, rengti parodas, mokslines ir praktines konferencijas, vykdyti seminarus, tarptautinius projektus profesinio mokymo įstaigų vadovų, mokytojų bei kitų darbuotojų kvalifikacijai kelti; bendradarbiauti su užsienio profesinio mokymo įstaigomis, organizacijomis ir įmonėmis, siekiant gerinti profesinio rengimo kokybę.

Adresas:Geležinio Vilko g.16, LT-03163 Vilnius , Telefonas: (8 5) 261 8524 Faksas:(8 5) 261 8524 ,El.Paštas: lpmasociacija@gmail.com ,Įk. 191361972
Lietuvos profesinio mokymo įstaigų asociacija. 2012