Narystė

 

  •  Naujus narius į Asociaciją priima Asociacijos taryba pagal pateiktą raštišką prašymą per 2 mėnesius nuo prašymo gavimo dienos
  •  Asociacijos nariu tampama Asociacijos Tarybai priėmus sprendimą dėl naujo nario priėmimo ir tik sumokėjus stojamąjį ir Asociacijos nario mokestį
  •  Apie Asociacijos tarybos sprendimą kandidatas į Asociacijos narius informuojamas raštu 
Adresas:Geležinio Vilko g.16, LT-03163 Vilnius , Telefonas: (8 5) 261 8524 Faksas:(8 5) 261 8524 ,El.Paštas: lpmasociacija@gmail.com ,Įk. 191361972
Lietuvos profesinio mokymo įstaigų asociacija. 2012