Konferencija „Atnaujintų bendrojo ugdymo programų įgyvendinimas profesinio mokymo įstaigos problemos ir iššūkiai“

2023 m. spalio 19 d. Tauragėje vyko Lietuvos profesinio mokymo įstaigų asociacijos konferencija „Atnaujintų bendrojo ugdymo programų įgyvendinimas profesinio mokymo įstaigose. Problemos ir iššūkiai“. Konferencijos dalyvius sveikino: Lietuvos profesinio mokymo įstaigų asociacijos prezidentas, Alytaus profesinio rengimo centro direktorius Vytautas Zubrus, Tauragės rajono savivaldybės mero pavaduotojas Donatas Dirginčius, Klaipėdos technologijų mokymo centro direktorė Violeta Petrušienė, Tauragės profesinio rengimo centro direktorius Vidas Bičkus.

Tauragės profesinio rengimo centro direktorius svečius supažindino su mokyklos istorija ir veiklos perspektyvomis. Pranešimą apie atnaujintų BU programų įgyvendinimą Tauragės profesinio rengimo centre skaitė gimnazijos skyriaus vedėja Ramutė Ruikienė. Smalininkų TVM direktoriaus pavaduotoja ugdymui Vida Nenortienė pasidalino gerąja patirtimi apie socialinių įgūdžių programos įgyvendinimą kartu su profesinio mokymo programa. ŠMSM Ugdymo departamento direktorė Jolanta Navickaitė, NŠA direktorės pavaduotoja Asta Ranonytė ir ŠMSM Ugdymo programų skyriaus vyr. specialistė Laura Bražionienė pristatė atnaujintas BU programas, įtraukųjį ugdymą, skaitmeninio švietimo gairių įgyvendinimą profesinėse mokyklose, socialinių įgūdžių bei gyvenimo įgūdžių programų įgyvendinimą. Po pranešimų konferencijos dalyviai diskutavo, dalinosi patirtimi apie atnaujintų bendrųjų programų įgyvendinimo ypatumus ir mokinių pasiekimų vertinimą bendrajame ugdyme. Diskusijoje dalyvavo ir į mokyklų atstovų rūpimus klausimus atsakė ŠMSM Mokymosi visą gyvenimą departamento direktorius Julius Jakučinskas, Profesinio mokymo skyriaus vedėja Joana Vilimienė ir ŠMSM Ugdymo departamento direktorė Jolanta Navickaitė. Kad ši tema aktuali patvirtino ir gausus konferencijų dalyvių skaičius – 99 dalyviai iš visų Lietuvos profesinio mokymo įstaigų. Pasibaigus konferencijai visi jos dalyviai turėjo galimybe susipažinti su Tauragės profesinio rengimo centru.

Konferenciją inicijavo Lietuvos profesinio mokymo įstaigų asociacija, o visus šio renginio organizacinius klausimus įgyvendino Tauragės profesinio rengimo centras.

 

                                                                                      Tauragės profesinio rengimo centro informacija

Adresas:Geležinio Vilko g.16, LT-03163 Vilnius , Telefonas: (8 5) 261 8524 Faksas:(8 5) 261 8524 ,El.Paštas: lpmasociacija@gmail.com ,Įk. 191361972
Lietuvos profesinio mokymo įstaigų asociacija. 2012