Visuomenei pristatytas projektas „Naujų praktinio mokymo būdų išbandymas profesiniame mokyme ir meistrų rengimas mokyti darbo vietoje“, Nr. 582951-EPP-1-2016-2-LV-EPPKA3-PI-POLICY

2018 m. balandžio 12 d. „Šekspyro“ viešbučio konferencijų salėje, Vilniuje, Lietuvos profesinio mokymo įstaigų asociacijos taryba vykdė apvalaus stalo diskusiją, kurios metu buvo pristatytas projektas „Naujų praktinio mokymo būdų išbandymas profesiniame mokyme ir meistrų rengimas mokyti darbo vietoje“, Nr. 582951-EPP-1-2016-2-LV-EPPKA3-PI-POLICY, numatytos Asociacijos narių ir verslo atstovų bendradarbiavimo gairės, galimybės, diskutuojama apie pameistrystę, kaip mokymo/si formą.

Apskrito stalo diskusija_darbotvarke

Adresas:Geležinio Vilko g.16, LT-03163 Vilnius , Telefonas: (8 5) 261 8524 Faksas:(8 5) 261 8524 ,El.Paštas: lpmasociacija@gmail.com ,Įk. 191361972
Lietuvos profesinio mokymo įstaigų asociacija. 2012